Βρεφονηπιακός Σταθμός "ΠΙΝΟΚΙΟ"

 
Τηλέφωνο : 2310341028
 
Κινητό Τηλέφωνο : 6988568564
 
Φαξ : 2310341028
 
 
 
 
 

Τμήμα Προπρονηπιακό

 
Προπρονηπιακό

 
 
Βρεφονηπιακός σταθμός Πινόκιο
 
 
 
2,5 χρονών - 4 ετών

Με επίκεντρο το παιδί και την ολόπλευρη ανάπτυξή του και με θεματικές ενότητες που βασίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου ,τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αρμονικά ,να είναι αυτόνομα και να αναπτύσσονται νοητικά , σωματικά, κοινωνικά και συναισθηματικά.